informatie avond

infoavond

Na een algemene toelichting door leden van het stichtingsbestuur is er door architect Dick Sikkens een toelichting op het schetsontwerp gegeven. Daarna was er ruimte voor vragen.

Tot slot konden de aanwezigen bij thematafels detailinformatie ophalen. 

Aan het einde van de avond was er waardering voor de uitgebreide informatieverstrekking maar zijn er uiteraard ook wat zorgen geuit. Daar gaan we de komende tijd als ontwerpteam mee aan de slag.