diensten

Heb je een vastgoed gerelateerd vraagstuk waar een bijzonder gebouw of maatschappelijke functie bij hoort?

Je kunt al gebruik maken van onze diensten vanaf de onderzoeksfase, waarbij wij je voor een vaste, scherpe prijs adviseren over onder andere de mogelijkheden en haalbaarheid van je project, of het rendabel is om aan te kopen en welke richting je kunt herbestemmen.

Daarna beslis je of AntWood dé partij is waarmee je verder gaat in de ontwerp-, voorbereidings- en/of uitvoeringsfase. Wij bieden onze dienstenpakketten gefaseerd aan. Neem gerust contact met ons op.

Uitvoeringsfase

 • Projectbegeleiding
 • Directievoering
 • Bouwkundig toezicht
 • Communicatie met omwonenden
 • Oplevering van het project
 • Kostenbewaking tijdens de uitvoering

Voorbereidingsfase

 • Uitwerking definitief ontwerp
 • Voorbereiding aanbesteding/aannemersselectie
 • Aanvraag omgevingsplanactiviteit (omgevingsvergunning)
 • Kostenbewaking
 • Projectvoorbereiding
 • Afstemmingsoverleg Gemeente en omwonenden
 • Begeleiding van verhuur/verkoop

Ontwerpfase

 • Schetsontwerp
 • Indiening initiatieventafel wenselijkheid/haalbaarheid
 • Vooroverleg Welstand
 • Het zoeken van investeerders
 • Begeleiding omtrent financiering (indien Rijksmonument NRF)
 • Begeleiding subsidieaanvragen
 • Partijen selecteren en aansturing bouwteam

Onderzoeksfase

 • Programmastudie
 • Vlekkenplan
 • Verkavelingsstudie
 • Massastudie
 • Locatieonderzoek:
  • Planologische randvoorwaarden
  • Belendingenonderzoek
 • Haalbaarheidsstudie:
  • Financiële beschouwing op een verkavelingsstudie
  • Residuele grondwaardeberekening
  • Stichtingskosten overzicht (STIKO)
  • Meerjaren exploitatieoverzicht